btb international

Industriell IT

Industriell IT – En lösning som fokuserar på att integrera & optimera digitala system och processer.

Tjänster

Kontakta oss

Industriell IT

Med industriell IT optimerar ni produktionen och därmed ökar effektiviteten

I den moderna industrin spelar användningen av datorbaserade system och nätverk en avgörande roll för att maximera produktiviteten och förbättra effektiviteten. Vår industriella IT-tjänst kombinerar principer och metoder från både informationsteknik (IT) och industriell automation för att skapa en heltäckande lösning som optimerar produktionsprocesserna och ökar konkurrenskraften inom olika industrisektorer.

Industriell IT, eller industriell informationsteknologi, är ett område inom teknik och informationssystem som fokuserar på att använda datorbaserade system och teknologier för att automatisera och optimera industriella processer och tillverkning. Det är ofta nära kopplat till begrepp som Industri 4.0, IoT (Internet of Things) och digital transformation inom industriella sektorer.

Viktiga aspekter

1. Automatisering: Industriell IT handlar om att använda datorer och mjukvara för att automatisera och styra industriella processer. Det kan innebära att använda sensorer och styrsystem för att övervaka och reglera tillverkningsprocesser, logistik, och lagerhantering.

2. Datainsamling och analys: Genom att använda sensorer och andra datainsamlingsenheter kan industriella IT-system samla in stora mängder data från olika delar av en industriell process. Denna data kan sedan analyseras för att identifiera mönster, förutsäga underhållsbehov, och optimera produktionen.

3. IoT och anslutna enheter: IoT-teknik spelar en viktig roll, genom att koppla upp enheter, maskiner och sensorer till nätverket för att möjliggöra fjärrövervakning och fjärrstyrning av processer. Detta kan öka effektiviteten och minska kostnaderna.

4. Digital tvilling: Industriell IT kan använda begreppet ”digital tvilling” för att skapa en virtuell kopia av en fysisk anläggning eller en produkt. Detta gör det möjligt att testa olika scenarier och förbättringar innan de implementeras i den verkliga världen.

5. Cybersecurity: Eftersom industriella system är alltmer uppkopplade och digitaliserade är säkerhet en avgörande aspekt. Inkluderar strategier och tekniker för att skydda industriella system mot cyberhot.

6. Effektivitet och produktivitet: Målet med industriell IT är ofta att öka effektiviteten och produktiviteten inom industriella sektorer genom att minska avfall, förbättra kvalitet och snabba upp produktionen.

Vår expertis inom industriell IT fokuserar på att integrera digitala lösningar i produktionsanläggningar för att hantera och övervaka dem på ett effektivt sätt. Vi använder avancerad sensorteknik och instrumentering för att samla in data om olika parametrar, såsom temperatur, tryck, flöde och produktionshastighet. Denna data samlas sedan in i realtid och analyseras för att få värdefulla insikter och optimera produktionsprocesserna.

En viktig del är att skapa en sammanhängande och intelligent miljö där olika system och enheter kan kommunicera och samarbeta sömlöst. Genom att implementera nätverksinfrastrukturer och kommunikationsteknik skapar vi en pålitlig och snabb dataöverföring mellan olika enheter, vilket möjliggör en sömlös integration av PLC-enheter, styrsystem och överordnade datorsystem.

Industriell IT möjliggör automatisering av processer och implementering av avancerade teknologier såsom robotik och automatiserade lagerhanteringssystem. Genom att optimera produktionsflödet och minimera tidsfördröjningar och fel kan vi bidra till ökad produktivitet och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Ni får möjlighet att dra nytta av ökad produktivitet, minskade kostnader och förbättrad kvalitet. Vi hjälper till att använda resurserna på bästa sätt och skapar en flexibel och anpassningsbar produktionsmiljö som kan möta de föränderliga marknadsbehoven

Kontakta oss för att ta del av våra specialiserade industriella IT-lösningar och ta steget mot en effektivare och framgångsrik produktionsverksamhet

Några av våra kunder

carlsberg
nordan
victoria
nippon-gases
Kapz